cdn là gì

  • CDN

    CDN (Content Delivery Network) là 1 bước tiến của công nghệ nhằm giải quyết việc vận hành quá tải của các hệ thống Server và giảm thời gian truy cập cho các website. Hệ thông CDN được hiểu nôm na bao gồm rất nhiều Server chứa các dữ liệu tĩnh như hình ảnh, video, css, […]

  • Content Delivery Network – CDN là gì ?

    Bạn đã từng nghe tới từ “CDN” hay “Content delivery network” bao giờ chưa? Vậy CDN là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu về CDN và CDN đem lại lợi ích gì cho ta. Rất nhiều website bạn vào hàng ngày sử dụng CDN nhưng bạn lại không để ý và không biết nó có tác dụng gì. […]