chính sách đại lý

  • Bảng giá Đại lý

    Bảng giá Đại lý tại DIGISTAR Kính gởi Quý Đại lý, để phục vụ tốt hơn và đem lại nhiều lợi ích hơn cho Đại lý. Bắt đầu từ 1/1/2015 DIGISTAR sẽ thay đổi về Bảng giá Đại lý với chính sách mới như sau : Bảng giá chiết khấu dành cho Đại lý Quy […]