cho dat may chu

  • Chỗ đặt máy chủ

    Dịch vụ chỗ đặt máy chủ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có hoặc có khả năng trang bị máy chủ cần thuê chỗ đặt. Dịch vụ bổ sung (Tính hàng tháng) Thông số kỹ thuật