chọn tên miền

  • Tư vấn lựa chọn tên miền phù hợp

    Chọn tên miền theo tư vấn Quy định chọn tên miền Để chọn tên miền tốt, cần phải tuân theo những quy tắc sau: 1. Cố gắng chọn tên miền ngắn gọn, dễ nhớ. Trừ khi bạn muốn chọn tên miền là tên đầy đủ của công ty hay thương hiệu của bạn, bạn nên […]