load balancing

  • Cloud Load Balancer

    gày nay cùng với việc phát triển rộng rãi của Internet, Website và các ứng dụng trực tuyến đang được rất nhiều người truy cập và sử dụng, Khi lượng truy cập này quá lớn 1 vấn đề xảy ra là hạ tầng mạng và khả năng xừ lý của Server sẽ bị tắc nghẽn […]