may chu

  • Chỗ đặt máy chủ

    Dịch vụ chỗ đặt máy chủ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có hoặc có khả năng trang bị máy chủ cần thuê chỗ đặt. Dịch vụ bổ sung (Tính hàng tháng) Thông số kỹ thuật

  • Máy chủ riêng

    Máy chủ riêng – Giải pháp cho cá nhân và doanh nghiệp Dịch vụ máy chủ riêng là dịch vụ thích hợp cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, cần nhu cầu trao đổi dữ liệu lớn, số người truy cập đông […]