thanh toán trực tuyến

  • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng

    Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng

    “Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng” bắt đầu từ ngày 01/11/2015 áp dụng cho các loại thẻ Visa, MasterCard, Thẻ JCB. Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản tại https://manage.digistar.vn/clientarea.php Bước 2: Đặt đơn hàng cho dịch vụ ⇒ Click vào nút “ thanh toán & hoàn tất” Bước 3: Chọn hình […]