windows server

  • WinSCP và những điều cần biết

    WinSCP và những điều bạn cần biết

    1. Giới thiệu WinSCP (Windows Secure Copy) là một tiện ích mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí dành cho  Windows. Chức năng chính của WinSCP là truyền tải dữ liệu giữa 2 máy tính một cách an toàn và bảo mật thông qua giao thức SFTP, FTP, WebDAV,… 2. Chặng đường phát triển Ra […]

  • Tìm hiểu về Windows Server 2016

    Windows Server 2016 có gì hay? Chính vĩ lẽ đó, Microsoft luôn không ngừng nổ lực phát triển cho hệ thống window serer này, điều này chứng minh rõ ràng nhất qua phiên bản cải tiến từ Window Server 2003, Window Server 2008, Window Server 2008 R2, Window Server 2012, Window Server 2012 R2. Và để […]