Bảng giá Cloud Datacenter

Tính năng vượt trội cùng với chi phí hợp lý.

CloudDC1

2.006.000đ/tháng
 • CPU 4 Core
 • RAM 4GB
 • IP 4 IP public, 4 IP private
 • Storage 120 GB SSD
 • Bandwidth Không giới hạn
 • Khởi tạo tối đa 4 Cloud Server

CloudDC2

8.024.000đ/tháng
 • CPU 16 Core
 • RAM 16GB
 • IP 16 IP public, 16 IP private
 • Storage 480 GB SSD
 • Bandwidth Không giới hạn
 • Khởi tạo tối đa 16 Cloud Server

CloudDC3

16.048.000đ/tháng
 • CPU 32 Core
 • RAM 32GB
 • IP 32 IP public, 32 IP private
 • Storage 960 GB SSD
 • Bandwidth Không giới hạn
 • Khởi tạo tối đa 32 Cloud Server