Bảng giá website

Website ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và kinh doanh thương mại. Với dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ có một website hiệu quả dựa trên công nghệ tiên tiến và khả năng tư vấn của một công ty thiết kế web chuyên nghiệp. Hãy xem chi tiết bảng giá website theo danh sách các gói web mà chúng tôi cung cấp

 • [box  style=”solid” icon=”star-empty”]

  DS-WEB1

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dịch Vụ
  • Sản Phẩm
  • Tìm kiếm
  • Không có tin tức
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Bộ đếm lượt truy cập
  • Liên hệ
  • Không có giỏ hàng
  • Không có đa ngôn ngữ
  • Không có tìm kiếm nâng cao
  • Không có Download
  • Không có tuyển dụng
  • Không có đặt hàng
  • Không thương mại điện tử
  • Không tích hợp cổng thanh toán
  • Trang Admin quản trị
  • HostBus1 – 01 năm
  • 1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)
  • Bảo hành 1 năm
  • Giá: 3.980.000 đ

  Đặt mua

  [/box]

 • [box  style=”solid” icon=”star-half-empty”]

  DS-WEB2

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dịch Vụ
  • Sản Phẩm
  • Tìm kiếm
  • Không có tin tức
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Bộ đếm lượt truy cập
  • Liên hệ
  • Không có giỏ hàng
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao
  • Hỗ trợ Download
  • Hỗ trợ tuyển dụng
  • Không có đặt hàng
  • Không thương mại điện tử
  • Không tích hợp cổng thanh toán
  • Trang Admin quản trị
  • HostBus1 – 01 năm
  • 1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)
  • Bảo hành 1 năm
  • Giá: 5.980.000 đ

  [button link=”http://manage.digistar.vn/cart.php?a=add&pid=78″ linking=”new-window” size=”medium” type=”wide” class=”datmua”]Đặt mua[/button]

  [/box]

 • [box  style=”solid” icon=”star”]

  DS-WEB3

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dịch Vụ
  • Sản Phẩm
  • Tìm kiếm
  • Không có tin tức
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Bộ đếm lượt truy cập
  • Liên hệ
  • Giỏ hàng
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao
  • Hỗ trợ Download
  • Hỗ trợ tuyển dụng
  • Đặt hàng
  • Thương mại điện tử
  • Tích hợp cổng thanh toán
  • Trang Admin quản trị
  • HostBus1 – 01 năm
  • 1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)
  • Bảo hành 1 năm
  • Giá: 9.980.000 đ

  Đặt mua

  [/box]