• link

CloudLinux

CloudLinux được phát triển để đáp ứng nhu cầu độc đáo của máy chủ web bởi những người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh lưu trữ. Các CloudLinux OS được chứng minh để cải thiện mật độ, sự ổn định và hiệu suất để giúp các nhà cung cấp lưu trữ web tối ưu hóa cách họ làm kinh doanh .

Thông tin công ty

  • Thành lập năm 2009
  • Có trụ sở tại Princeton, NJ
  • Ổn định, tư nhân tài trợ
  • Chuyên môn trong lưu trữ, trung tâm dữ liệu thị trường và với kỹ thuật chuyên sâu trong lưu trữ, phát triển hạt nhân và mã nguồn mở

Leave a Reply