• link

cPanel

Đơn giản hóa máy chủ và Website quản lý

CPanel là một bảng điều khiển dựa trên web đồ họa giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng quản lý trang web của bạn và lưu trữ tài khoản. Phần mềm cPanel cung cấp cho bạn hoàn toàn kiểm soát một số lượng lớn các chức năng, tinh giản quy trình hữu ích như:

  • Tạo cơ sở dữ liệu
  • Quản lý tập tin trang web
  • Thiết lập tài khoản email và phản ứng tự động

CPanel đã phát triển để trở thành phổ biến nhất bảng điều khiển lưu trữ web, chạy hàng triệu trang web trên toàn thế giới. cPanel được tạo ra để cung cấp cho máy chủ và trang web chủ sở hữu kiểm soát tài sản của mình. Cho dù bạn đang quản lý một hoặc hàng trăm, các máy chủ và / hoặc các trang web, sử dụng phần mềm của cPanel giao diện thân thiện point-and-click cho phép bạn tuỳ chỉnh kinh nghiệm lưu trữ web của bạn để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply