• link

Enom

Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của bạn, để bạn có thể tập trung vào phát triển kinh doanh của mình.

eNom, Inc là một công ty đăng ký tên miền và lưu trữ web. Công ty cũng bán các sản phẩm khác gắn liền với tên miền, chẳng hạn như giấy chứng nhận SSL, e-mail dịch vụ và trang web xây dựng phần mềm. Tính đến tháng Bảy năm 2013, nó quản lý hơn 14 triệu tên miền.

eNom được thành lập năm 1997 tại Kirkland, Washington hoạt động như một nhà bán buôn kinh doanh, cho phép các đại lý bán các tên miền và các dịch vụ khác theo thương hiệu riêng của họ. eNom cũng điều hành các trang web bán lẻ eNomCentral.com và BulkRegister.com.

Vào tháng 7 năm 2006, eNom mua lại đối thủ cạnh tranh BulkRegister. Trước khi mua, BulkRegister là một dịch vụ thành viên hỗ trợ, nơi mà khách hàng không phải là các đại lý, nhưng các công ty đủ lớn để trả một khoản phí thành viên hàng năm để có được lệ phí trước bạ thấp trên tên miền của họ đăng ký, do khối lượng họ có khả năng đăng ký. Với việc mua lại này, eNom vươn lên trở thành nhà đăng ký tên miền lớn thứ hai. eNom duy trì BulkRegister như một dịch vụ riêng biệt.

Leave a Reply