• link

Parallels

Quản trị máy chủ: Hiệu quả - Linh hoạt

Parallels ® là một trong những công ty dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực lưu trữ đám mây và các giải pháp đa nền tảng. Bắt đầu hoạt động vào năm 2000 và đã phát triển thành một công ty phần mềm với hơn 900 nhân viên trên khắp các văn phòng ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và Châu Á.

Leave a Reply