So sánh dịch vụ SANs Option giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ SANs Option giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 2014 2023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tế RapidSSL Symantec (Verisign) GeoTrust Thawte
STT Tiêu chí Không có Không có SANs with Geotrust Không có
01 Độ tin cậy [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] image001 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
02 Mức độ xác minh [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Xác minh doanh nghiệp [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
 03 Auto-CSR [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
04 Độ mạnh mã hóa [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  40bits – 256bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
05 SGC [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
06 Độ dài khóa [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  2048bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07 Tương thích mọi trình duyệt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
08 Tương thích mọi thiết bị di động [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
09 Hỗ trợ tên miền quốc tế [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
10 Số máy chủ hỗ trợ chứng thực [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Không giới hạn [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
11 Cấp phát lại [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
12 Hỗ trợ khách hàng [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
13 Kiểm tra tình trạng cài đặt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
14 Thời gian cấp phát [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  10 ngày [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
15 Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
16 Giá 1 năm [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $29 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
17 Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  20% năm tiếp theo [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
18 Tư vấn triển khai, cài đặt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]   $50 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng