So sánh dịch vụ SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ SSL giữa các CA quốc tế

31 Tháng Năm, 2014 2023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tế RapidSSL Symantec (Verisign) GeoTrust Thawte
STT Tiêu chí RapidSSL Không có QuickSSL Premium SSL123
01 Độ tin cậy image001 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] image001 image001
02 Thanh địa chỉ xanh lá cây [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
03 Mức độ xác minh Xác minh tên miền [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Xác minh tên miền Xác minh tên miền
04 Hỗ trợ khách hàng cá nhân [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
 05 Dấu hiện bảo mật trên website image004 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] image006 image008
 06 Auto-CSR [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07 Độ mạnh mã hóa  40bits – 256bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  40bits – 256bits  40bits – 256bits
08 SGC [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
09 Độ dài khóa  2048bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  2048bits  2048bits
10 Mức bảo hiểm  $10.000 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]   $100.000   $10.000
11 Tương thích mọi trình duyệt [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12 Tương thích mọi thiết bị di động [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
13 Hỗ trợ tên miền quốc tế [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
14 Số máy chủ hỗ trợ chứng thực  Không giới hạn [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Không giới hạn  1
15 Cấp phát lại  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free
16 Upgrade  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free
17 Hỗ trợ khách hàng [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
18 Hỗ trợ Intranet/ Localhost [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
19 Hỗ trợ địa chỉ IP [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
20 Kiểm tra tình trạng cài đặt [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
21 Thời gian cấp phát  10 phút [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  10 phút  10 phút
22 Giá 1 năm  $49 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $149  $149
23 Tích hợp Wildcard [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
24 Tích hợp SANs [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
25 Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
26 Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm  20% năm tiếp theo [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  20% năm tiếp theo  20% năm tiếp theo
27 Tư vấn triển khai, cài đặt  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]   Free   Free
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng