So sánh dịch vụ Wildcard SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ Wildcard SSL giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 2014 2023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tế RapidSSL Symantec (Verisign) GeoTrust Thawte
STT Tiêu chí RapidSSL Widcard Không có True Business ID WildCard SSL WebServer WildCard
01 Mức độ xác minh  Xác minh tên miền [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Xác minh doanh nghiệp  Xác minh doanh nghiệp
 02 Auto-CSR [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
03 Độ mạnh mã hóa  40bits – 256bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  40bits – 256bits  40bits – 256bits
04 Độ dài khóa  2048bits [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  2048bits  2048bits
05 Tương thích mọi trình duyệt [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
06 Tương thích mọi thiết bị di động [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
07 Hỗ trợ tên miền quốc tế [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
08 Số máy chủ hỗ trợ chứng thực  Không giới hạn [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Không giới hạn  1
09 Cấp phát lại  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free
10 Hỗ trợ khách hàng [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
11 Kiểm tra tình trạng cài đặt [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12 Thời gian cấp phát  10 phút [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  10 ngày  10 ngày
13 Giá 1 năm  $199 [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $499  $899
14 Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm  20% năm tiếp theo [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  20% năm tiếp theo  20% năm tiếp theo
15 Tư vấn triển khai, cài đặt  Free [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]   $50   $50
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng