So sánh Cloud Server và VPS, Server riêng

Hãy cùng chúng tôi so sánh Cloud Server có gì khác biệt với VPS và Server truyền thống.

Cloud Server Server riêng VPS Server
Tính sẵn sàng
– Data lưu trữ tập trung trên hệ thông Virtuozzo Cloud Storage (PCS) phân bổ đều I/O trên các Server không lưu trên một Server vật lý
– Data được backup và sẵn sàng phục hồi
– Nếu có 1 Server vật lý bị lỗi, Cloud Server của bạn vẫn hoạt động ổn định nhờ cơ chế đồng bộ dữ liệu
Tính sẵn sàng
– Tất cả data sẽ được lưu trữ trên máy vật lý (Rủi ro cao) cho data của bạn
– Khả năng mât dữ liệu cao
– Việc triển khai backup tốn nhiều chi phí
Tính sẵn sàng
– VPS được khởi tạo và chạy trên 1 máy chủ vật lý
– Vào thời gian cao điểm máy chủ vật lý có thể treo dẫn đến các VPS có thể tạm ngưng hoạt động
Khả năng mở rộng
– Khả năng mở rộng là ngay lập tức khi có nhu cầu
– Hạ cấp Server khi cảm thấy không cần sử dụng nhiều tài nguyên như thế
– Khả năng sử dụng tài nguyên linh hoạt giúp tiết kiệm chi phí
Khả năng mở rộng
– Nâng cấp phức tạp vì phải mua thiết bị phần cứng chuyên dụng
– Thời gian downtime Server cao khi nâng cấp
– Chi phí phần cứng cao
Khả năng mở rộng
– Các tài nguyên được ảo hóa và cung cấp cho người dùng VPS
– Không thể nâng cấp tài nguyên lớn vì server vật lý sẽ không đủ tài nguyên cung cấp
Chi phí
– Bạn chỉ cần chi trả cho những gì bạn sử dụng (Cpu, Ram, Dung lượng,..)
– Bạn có thể nâng cấp/ ha cấp tài nguyên giúp bạn tiết kiệm được chi phí
Chi phí
– Trả chi phí cho toàn bộ máy chủ vật lý
– Để duy trì Server bạn cần trả các khoản chi phí điện, hệ thống mạng, chi phí bảo trì Server
Chi phí
– Bạn phải chi trả số tiền theo cấu hình Vps của bạn đã mua
– Việc sử dụng chung Server vật lý khiến VPS của bạn bị phụ thuộc