So sánh dịch vụ EV SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ EV SSL giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 2014 2023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tế RapidSSL Symantec (Verisign) GeoTrust Thawte
STT Tiêu chí Không có Secure Site EV Secure Site Pro EV True BusinessID EV SSL WebServer EV
01 Độ tin cậy [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] image059 image040 image040 image040
02 Thanh địa chỉ xanh lá cây [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
03 Mức độ xác minh [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Extended Validation  Extended Validation  Extended Validation  Extended Validation
04 Hỗ trợ khách hàng cá nhân [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
 05 Dấu hiện bảo mật trên website [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] image012 image012 image006 image008
 06 Auto-CSR [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07 Độ mạnh mã hóa [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  40 bits – 256 bits  128bits – 256bits  40bits – 256bits 40bits – 256bits
08 SGC [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
09 Độ dài khóa [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  2048 bits  2048bits  2048bits  2048bits
10 Mức bảo hiểm [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $100.000   $250.000   $150.000  $150.000
11 Tương thích mọi trình duyệt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12 Tương thích mọi thiết bị di động [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
13 Hỗ trợ tên miền quốc tế [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
14 Số máy chủ hỗ trợ chứng thực [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  1  1  Không giới hạn  1
15 Cấp phát lại [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free  Free  Free
16 Upgrade [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free  Free  Free
17 Hỗ trợ khách hàng [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
18 Hỗ trợ Intranet/ Localhost [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
19 Hỗ trợ địa chỉ IP [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
20 Kiểm tra tình trạng cài đặt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
21 Thời gian cấp phát [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  30 ngày  30 ngày  20 ngày  15 ngày
22 Giá 1 năm [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $995  $1499  $399  $599
23 Tích hợp Wildcard [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
24 Tích hợp SANs [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
25 Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
26 Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  20% năm tiếp theo  20% năm tiếp theo  20% năm tiếp theo  20% năm tiếp theo
27 Tư vấn triển khai, cài đặt [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $50   $50   $50  $50
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

Tối

Sáng

Tối

Sáng