cách gửi email

  • Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam

    Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam

    Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Mail Server hoặc Mail Hosting của một công ty như là Gmail, DIGISTAR, thì yêu cầu của bạn đơn giản chỉ là đảm bảo việc gửi và nhận Mail được thông suốt với nhau. Việc gửi Mail chắc chắn phải vào INBOX vì thường ít người dùng biết […]

  • gửi email

    3 Điều cần tránh khi gửi Email Marketing

    Gửi email đến các khách hàng tiềm năng, và khách hàng hiện tại của bạn đóng vai trò then chốt trong nỗ lực marketing của bạn. Như Daniel Newman đã từng nói “Email chắc chắn KHÔNG chết”. Rõ ràng, gửi email cho người tiêu dùng vẫn là một cách thực tiễn để doanh nghiệp đáp […]