CloudFlare Railgun

  • cloudflare railgun

    Công nghệ CloudFlare Railgun và các định nghĩa

    Đôi điều về công nghệ CloudFlare Railgun™ Công nghệ CloudFlare Railgun™ là công nghệ giúp tối ưu hóa hiệu suất mới nhất của CloudFlare được cung cấp cho các đối tác CloudFlare những cải tiến đáng kể trong việc rút ngắn thời gian tải trang web. Để kích hoạt tính năng này, chỉ cần đăng […]

  • cloudflare railgun

    CloudFlare Railgun cung cấp bởi DigiStar

    CloudFlare Railgun™ được cung cấp bởi DIGISTAR  DIGISTAR vui mừng thông báo đến tất cả khách hàng rằng chúng tôi đã trở thành đối tác phát triển của CloudFlare vào tháng 5/2015 nhằm phát triển công nghệ “CloudFlare Railgun” cho dịch vụ lưu trữ dữ liệu (hosting, cloud vps, cloud server của DIGISTAR). Đây là công […]