công nghệ raid

  • Raid là gì? Tìm hiểu về các loại Raid

    Raid là gì và Raid hoạt động ra sao? (Sơ đồ minh họa công nghệ Raid 10) Chúng ta đã biết về Raid là gì,vậy Raid có sức mạnh thế nào? Ví dụ thời gian sống trung bình của 1 đĩa là 100.000. Nếu dữ liệu của bạn được lưu trữ trên 1 hệ thống 100 […]