đăg kí email

  • đăng kí email

    3 Lý do bạn nên đăng ký Email Marketing ngay hôm nay

    Không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của email marketing ngày nay. Trong kinh doanh bạn không thể chỉ ngồi và chờ đợi cho khách hàng tự tìm đến với doanh nghiệp. Vì trong thế giới thực, quá trình này rất chậm. Nếu bạn không có một kế hoạch tiếp thị tốt để theo […]