file csv là gì

  • File CSV là gì? Sự khác nhau giữa CSV và Excel

    File CSV là gì? Sự khác nhau giữa CSV và Excel

    Việc nhận được dữ liệu được lưu dưới dạng CSV có lẽ là điều mà bất kì nhân viên văn phòng nào cũng gặp. Nói đến việc ghi nhận dữ liệu một cách có hệ thống như bảng tính thì Excel là file thông dụng mà ai cũng biết. Tuy nhiên, CSV cũng là một […]