google

  • Bảo mật WordPress bằng xác minh 2 bước

    Bảo mật WordPress bằng xác minh 2 bước là giải pháp an toàn nên dùng Vậy Plugin “Google Authenticator” là gì? Google Authenticator hoạt động ra sao? Google Authenticator được viết bởi Henrik Schack, và plugin có chức năng yêu cầu đăng nhập 2 bước khi vào adminCP, qua ứng dụng Google Authenticator trên SmartPhone […]