hositng

  • Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

    Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Mailing List trong DirectAdmin. Khi thường xuyên có nhu cầu gởi mail đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ mail từng người, bạn có thể dùng một giải pháp thay thế là Mailing List. Mailing list cũng có thể dùng làm […]