POP và IMAP

  • POP và IMAP là gì?

    POP và IMAP là gì?

    Việc lựa chọn giao thức khi thiết lập Mail rất quan trọng, điển hình là POP và IMAP. Vậy cho nên bạn cần lựa chọn giao thức nào để thiết lập nó? Qua bài viết này DIGISTAR sẽ đưa ra thông tin đến các bạn nắm rõ. 1. IMAP và POP IMAP là viết tắt […]