proxy là gì

  • Proxy là gì?

    Proxy là gì?

    Các thuật ngữ như Proxy, Proxy Server chắc cũng nhiều người đọc thấy đâu đó trên mạng khi mò mẫm cách vào facebook khi bị cấm hay muốn fake IP để chơi một game nào đó bị giới hạn vị trí. Vậy Proxy là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới […]