TeamBuilding

  • Thông báo Hoạt động Team Building DIGISTAR

    Nhằm mục đích mang lại sự gắn kết giữa các CBCNV, chung tay và xây dựng văn hóa công ty tích cực nhất, cũng như tạo điều kiện giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết với phương châm  “LÀM HẾT SỨC – CHƠI HẾT MÌNH” của DIGISTAR. Theo thông lệ hằng năm, DIGISTAR […]