winscp

  • WinSCP và những điều cần biết

    WinSCP và những điều bạn cần biết

    1. Giới thiệu WinSCP (Windows Secure Copy) là một tiện ích mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí dành cho  Windows. Chức năng chính của WinSCP là truyền tải dữ liệu giữa 2 máy tính một cách an toàn và bảo mật thông qua giao thức SFTP, FTP, WebDAV,… 2. Chặng đường phát triển Ra […]