xml là gì

  • File XML là gì? Đọc file XML bằng cách nào?

    File XML là gì? Đọc file XML bằng cách nào?

    Khi sử dụng máy tính chắc hẳn bạn đã từng gặp phải file XML và để đọc được file này chúng ta phải có một phần mềm chuyên biệt cho nó. Bài viết dưới này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu file XML là gì? Và phần mềm nào có thể đọc file này. I. […]